Przedszkole Samorządowe nr 26
w Piotrkowie Trybunalskim

Historia

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
5 + 1 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
5 + 1 =
HISTORIA PRZEDSZKOLA
   Przedszkole rozpoczęło swoją działalność 16 października 1981 roku jako Zakładowe Przedszkole Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Piotrkowie Trybunalskim.
Funkcjonowały w nim 2 oddziały:  I oddział 3/4- latków  i II oddział 5/6 latków. Pierwszym dyrektorem  była Pani Ewa Zatorska. W 1991 roku dyrektorem przedszkola została Pani Irena Wachecka. W tym samym roku przedszkole przestaje być przedszkolem zakładowym i staje się Przedszkolem Samorządowym nr 26. W 1996 roku, dzięki przebudowie i zaadaptowaniu tarasu na salę przedszkolną, zaczynają funkcjonować w przedszkolu 3 oddziały.  W 2003 roku dyrektorem PS 26 została nasza nauczycielka Pani Iwona Borzędowska.
W 2005 roku przedszkole otrzymuje Decyzję Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Piotrkowie Trybunalskim nakazującą zastosowanie rozwiązań techniczno – budowlanych eliminujących zagrożenie życia ludzkiego z tytułu przekroczenia dróg ewakuacyjnych w budynku.
W związku z nieprawidłowościami sanitarno – technicznymi, w 2007 roku placówka otrzymuje Decyzję Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego. Konieczne staje się dobudowanie bloku żywieniowego.
Brak środków finansowych uniemożliwia wykonanie decyzji. Przedszkole kilkakrotnie występuje do wspomnianych organów z prośbą o przesunięcie terminów ich wykonania.
W 2010 r. rozpoczynają się prace nad koncepcją dobudowy i rozbudowy przedszkola. Projekt zakłada dobudowę bloku żywieniowego ze stołówką, odpowiednią liczbę wyjść ewakuacyjnych, 2 sale zabaw oraz przebudowę parteru w starym budynku.
W 2013 roku zadanie: dobudowa i rozbudowa przedszkola zostaje ujęte w Planie Inwestycji i w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Inwestycja zostaje zaplanowana do realizacji na lata 2013 – 2015.
Typowe prace budowlane rozpoczynają się w czerwcu 2014 roku. Placówka funkcjonuje w warunkach dobudowy. W kwietniu 2015 roku, kiedy prace budowlane muszą rozpocząć się w starym budynku, społeczność przedszkolna opuszcza dotychczasową siedzibę i przenosi się do ZSzP nr 6 w Piotrkowie Trybunalskim. Prace trwają do końca sierpnia 2015 roku. Od tego czasu rozpoczynają się odbiory wykonanego zadania inwestycyjnego. Dnia 12 listopada placówka otrzymuje pozwolenie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego na użytkowanie.
Od dnia 23 listopada 2015 roku przedszkole, już jako 4 – oddziałowe,  funkcjonuje w nowej siedzibie. Rozpoczyna się nowy rozdział w historii naszej placówki…