Przedszkole Samorządowe nr 26
w Piotrkowie Trybunalskim

Wychowawcy

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
3 + 6 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
3 + 6 =

Kadra naszego przedszkola to  nauczycielki prowadzące grupy,1 nauczycielka współorganizująca kształcenie oraz nauczycielki zajęć dodatkowych -  religii i języka angielskiego, a także 10 pracowników niepedagogicznych, którzy wspierają pracę nauczycielek oraz czuwają nad prawidłowym funkcjonowaniem placówki.

Pracownicy pedagogiczni:
mgr Anna Pawłowska  - Społeczny zastępca dyrektora.
Nauczyciel dyplomowany, absolwentka WSP
w Piotrkowie Trybunalskim, studiów podyplomowych „Kształcenie zintegrowane z terapią pedagogiczną”, "Edukacja elementarna"; ukończony fakultet wychowania fizycznego, uczestnik licznych kursów i warsztatów. Nagrody i odznaczenia: Nagroda Prezydenta miasta Piotrkowa Trybunalskiego w 2010 r.,  2014 r.,  2017 r., 2021 r.

mgr Edyta Bukowska nauczyciel dyplomowany. Absolwentka WSP w Piotrkowie Trybunalskim, studiów podyplomowych: "Pedagogika przedszkolna", "Terapia patologii zachowań";  uczestnik licznych kursów
i warsztatów. Nagrody i odznaczenia: Odznaka Przyjaciela Dziecka 2004 r. przyznana przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Nagroda Prezydenta m. Piotrkowa Tryb. 2019 r.

mgr Elżbieta Dziuba nauczyciel dyplomowany, absolwentka WSP w Piotrkowie Trybunalskim, studiów podyplomowych „Informatyka w szkole” oraz „Bezpieczeństwo i higiena pracy”; uczestnik licznych kursów
i warsztatów. Nagrody i odznaczenia: Nagroda Inspektora Oświaty, Nagroda Prezydenta miasta Piotrkowa Trybunalskiego w 2001 r.,  2013 r., 2018 r.

mgr Aldona Karlińska nauczyciel dyplomowany. Absolwentka WSP w Piotrkowie Trybunalskim, studiów podyplomowych: „Pedagogika terapeutyczna z rehabilitacją”, „Przedsiębiorczość i zarządzanie w oświacie”, "Edukacja elementarna"; uczestnik licznych kursów i warsztatów; instruktor rekreacji ruchowej ze specjalnością fitness w różnych formach gimnastyki. Nagrody i odznaczenia: Nagroda Prezydenta miasta Piotrkowa Trybunalskiego w 2004 r., 2008 r., 2015 r., Medal KEN w 2011 r..

mgr Beata Łachman​ nauczyciel mianowany. Absolwentka Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach na kierunku pedagogika, specjalność: pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna. Studia podyplomowe w zakresie oligofrenopedagogiki. Społeczny inspektor pracy.

mgr Agnieszka Malinowska nauczyciel mianowany,  absolwentka WSP w Częstochowie, studiów podyplomowych: "Logopedia ogólna", "Surdologopedia", "Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna".

mgr Anetta Owczarek nauczyciel  mianowany.

mgr Magdalena Plaskura nauczyciel współorganizujący kształcenie, absolwentka pedagogiki. Certyfikowany terapeuta ręki. Trener I stopnia treningu zastępowania agresji. Ukończone studia podyplomowe w zakresie: 
filozofii i etyki, socjoterapii, oligofrenopedagogiki, edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej. 


mgr Wioleta Skwarkowska nauczyciel mianowany, absolwentka Akademii Humanistyczno - Ekonomicznej
w Łodzi (tytuł magistra filologii angielskiej o specjalizacji nauczycielskiej), uczestniczka licznych kursów doskonalących w zakresie dydaktyki języka angielskiego.

mgr Paulina Kurpesa nauczyciel kontraktowy


Pracownicy niepedagogiczni:
Katarzyna Bujakowska - 
woźna
Irena Gliszczyńska - intendentka
Jarosław Grzędowski - konserwator
Jadwiga Kołodziejczyk - pomoc kucharki
Iwona Matynia - kucharka
Katarzyna Samborska - pomoc kucharki
Katarzyna Szatkowska - woźna 
Aleksandra Wachecka - woźna 
Anna Westrych - woźna