Przedszkole Samorządowe nr 26
w Piotrkowie Trybunalskim

Wychowawcy

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
9 + 4 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
9 + 4 =

Kadra naszego przedszkola to nauczycielki prowadzące grupy, 2 nauczycielki współorganizujące kształcenie specjalne, pedagog specjalny, psycholog, logopeda oraz nauczycielki zajęć dodatkowych -  religii i języka angielskiego, a także 9 pracowników niepedagogicznych, którzy wspierają pracę nauczycielek oraz czuwają nad prawidłowym funkcjonowaniem placówki.

Pracownicy pedagogiczni:
mgr Anna Pawłowska  - SPOŁECZNY ZASTĘPCA DYREKTORA.
Nauczyciel dyplomowany, absolwentka WSP
w Piotrkowie Trybunalskim, studiów podyplomowych „Kształcenie zintegrowane z terapią pedagogiczną”, "Edukacja elementarna"; ukończony fakultet wychowania fizycznego, uczestnik licznych kursów i warsztatów. Nagrody i odznaczenia: Nagroda Prezydenta miasta Piotrkowa Trybunalskiego w 2010 r.,  2014 r.,  2017 r., 2021 r.

mgr Iwona Borzędowska nauczyciel dyplomowany. Absolwentka WSP w Piotrkowie Trybunalskim; Studia podyplomowe: Zarządzanie i przedsiębiorczość w oświacie. Nagrody Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego: 2000, 2007, 2010, 2012, 2014, 2016. Srebrny Medal za długoletnią służbę: 2010. Medal Komisji Edukacji Narodowej: 2016


mgr Edyta Bukowska nauczyciel dyplomowany. Absolwentka WSP w Piotrkowie Trybunalskim, studiów podyplomowych: "Pedagogika przedszkolna", "Terapia patologii zachowań";  uczestnik licznych kursów
i warsztatów. Nagrody i odznaczenia: Odznaka Przyjaciela Dziecka 2004 r. przyznana przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Nagroda Prezydenta m. Piotrkowa Tryb. 2019 r.

mgr Małgorzata Chmielewska katecheta.

mgr Aldona Karlińska nauczyciel dyplomowany. Absolwentka WSP w Piotrkowie Trybunalskim, studiów podyplomowych: „Pedagogika terapeutyczna z rehabilitacją”, „Przedsiębiorczość i zarządzanie w oświacie”, "Edukacja elementarna"; uczestnik licznych kursów i warsztatów; instruktor rekreacji ruchowej ze specjalnością fitness w różnych formach gimnastyki. Nagrody i odznaczenia: Nagroda Prezydenta miasta Piotrkowa Trybunalskiego w 2004 r., 2008 r., 2015 r., 2022 r., Medal KEN w 2011 r..

mgr Paulina Kurpesa nauczyciel początkujący.

mgr Beata Łachman​ nauczyciel mianowany. Absolwentka Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach na kierunku pedagogika, specjalność: pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna. Studia podyplomowe w zakresie oligofrenopedagogiki. SPOŁECZNY INSPEKTOR PRACY.

dr Joanna Łuczak -
psycholog

mgr Agnieszka Malinowska neurologopeda, surdologopeda, oligofrenopedagog, terapeuta pedagogiczny, nauczyciel mianowany,  absolwentka WSP w Częstochowie, studiów podyplomowych: "Logopedia ogólna", "Surdologopedia", "Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna".

mgr Anetta Owczarek nauczyciel dyplomowany współorganizujący kształcenie specjalne

mgr Magdalena Plaskura nauczyciel dyplomowany, absolwentka pedagogiki. Certyfikowany terapeuta ręki. Trener I stopnia treningu zastępowania agresji. Ukończone studia podyplomowe w zakresie: filozofii i etyki, socjoterapii, oligofrenopedagogiki, edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, terapii pedagogicznej oraz kurs I, II i III stopnia z komunikacji alterantywnej "Makaton". Pedagog specjalny.

mgr Anna  Rogalska nauczyciel początkujący


mgr Wioleta Skwarkowska nauczyciel mianowany, absolwentka Akademii Humanistyczno - Ekonomicznej
w Łodzi (tytuł magistra filologii angielskiej o specjalizacji nauczycielskiej), uczestniczka licznych kursów doskonalących w zakresie dydaktyki języka angielskiego.

mgr Wiktoria Tomaszewska nauczyciel początkujący współorganizujący kształcenie specjalne; ukończyła Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach - licencjat: kierunek pedagogika, specjalność: resocjalizacja
z profilaktyką uzależnień, Wyższą Szkołę Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi - magisterium: kierunek pedagogika, specjalność: psychopedagogika, Szczecińską Szkołę Wyższą Collegium Balticum - studia podyplomowe w zakresie oligofrenopedagogiki.
Pracownicy niepedagogiczni:
Katarzyna Bujakowska - 
woźna
Jarosław Grzędowski - konserwator
Jadwiga Kołodziejczyk - pomoc kucharki
Iwona Matynia - kucharka
Katarzyna Samborska - pomoc kucharki
Katarzyna Szatkowska - woźna 
Aleksandra Wachecka - woźna 
Anna Olczyk - woźna 
Joanna Żbikiewicz -
intendent