Przedszkole Samorządowe nr 26
w Piotrkowie Trybunalskim

DYŻUR WAKACYJNY

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
8 + 7 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
8 + 7 =
dokumenty do pobrania
(upoważnienia, zgody,
informacje o dziecku, oświadczenia)
W załącznikach, na dole artykułu, są do pobrania istotne dokumenty (upoważnienia, zgody itd.), kóre należy dostarczyć do naszej placówki do 10 czerwca 2024 r.

LISTA DZIECI PRZYJĘTYCH NA DYŻUR WAKACYJNY W MIESIĄCU LIPCU                                                            
DO PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 26                                                                                                  
W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM W ROKU SZKOLNYM 2023/2024
 
1. BURCZYŃSKI ERNEST
2. CIACH ADAM
3. CIEŚLAK IGA
4. DOBRZELAK HANNA
5. DZIUBECKA ZOFIA
6. GALA OLIWIER
7. JARUGA LAURA
8. JĘDRASZCZYK FABIAN
9. KACZMAREK NELA
10. KOZAR ZUZANNA
11. LIBERTOWSKI TOMASZ
12. LIZAKOWSKI LEON
13. ŁASKI TYMON
14. MAJ MARIA
15. MALICKI KACPER
16. MECKIER MARCELINA
17. MISZTELA FILIP
18. NAŁKAŃSKI MIŁOSZ
19. NOWAK FRANCISZEK
20. OLEJNIK OLIWIA
21. PIETRZAK STANISŁAW
22. PYŁKA MATEUSZ
23. STĘPNIEWSKA DANUTA
24. SZATKOWSKA ZUZANNA
25. ŚWIECH MAJA
26. UNISZEWSKI NATAN
27. USZAKOW WOJCIECH
28. WEJMAN NATALIA
29. WĘŻYK HELENA
30. ZAWIŚLAK ZOFIA 
             


Zasady organizacji pracy Przedszkoli Samorządowych
Miasta Piotrkowa Trybunalskiego​
w okresie lipiec – sierpień 2024 roku
 
Ilekroć we wniosku rekrutacyjnym oraz zasadach organizacji pracy Przedszkoli Samorządowych Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w okresie lipiec – sierpień 2024 roku jest mowa o rodzicach należy przez to rozumieć rodziców, prawnych opiekunów dzieci oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem.
 
1. W okresie wakacyjnym dyżury pełnią przedszkola:
LIPIEC 2024 r:
  • Przedszkole Samorządowe nr 12 (ul. Włókiennicza 7)    
www.przedszkole12.piotrkow.pl          telefon 44 732 36 08
  • Przedszkole Samorządowe nr 19 (ul. Belzacka 97D)
www.przedszkole19.piotrkow.pl         telefon 44 646 76 83
  • Przedszkole Samorządowe nr 26 (ul.Wojska Polskiego  133A)
 www.przedszkole26.piotrkow.pl    telefon 44 733 90 39
 
SIERPIEŃ 2024 r.:
  • Przedszkole Samorządowe nr 11 (ul. Mickiewicza 98/102)
                   www.przedszkole11.piotrkow.pl       telefon 44 732 55 51      
  • Przedszkole Samorządowe nr 20 (ul. Paderewskiego  1/A)
                   www.przedszkole20.piotrkow.pl     telefon 44 646 76 65
 
2. We wszystkich przedszkolach dyżurujących obowiązują te same zasady i terminy zapisów.
3. Do przedszkoli dyżurujących przyjmowane będą dzieci rodziców pracujących lub rodzica pracującego i samotnie wychowującego dziecko. 
4. Na dyżur wakacyjny przyjmowane będą dzieci uczęszczające do przedszkoli w bieżącym roku szkolnym, dla których organem prowadzącym jest Miasto Piotrków Trybunalski.
5. Rodzic dziecka uczęszczającego do przedszkola, które nie pełni dyżuru wakacyjnego wybiera przedszkole oraz miesiąc, na który zapisze dziecko.
6. Pierwszeństwo w przyjęciu na dyżur wakacyjny mają dzieci uczęszczające w bieżącym roku szkolnym do dyżurującego przedszkola, a następnie dzieci z innych przedszkoli.
7. Wnioski będą do pobrania bezpośrednio w przedszkolu dyżurującym lub na jego stronie internetowej  w zakładce „Dyżur wakacyjny”
od 12.04.2024 r.
8. Przedszkola dyżurujące przyjmują Wnioski w dniach 15.04.2024 r. – 19.04.2024 r.
9. Listy dzieci przyjętych zostaną wywieszone w przedszkolach dyżurujących w dn. 26.04.2024 r. o godz. 14:00. Rodzice dzieci nieprzyjętych w danym przedszkolu mogą ubiegać się o miejsce w pozostałych przedszkolach dyżurujących posiadających wolne miejsca.
10.Podstawą przyjęcia dziecka do wybranego przedszkola na dyżur wakacyjny będzie prawidłowo wypełniony 
i złożony Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola w okresie wakacji.
11.Wniosek musi być potwierdzony podpisem dyrektora przedszkola samorządowego macierzystego wraz z pieczątką placówki w celu potwierdzenia objęcia dziecka wychowaniem przedszkolnym w bieżącym roku szkolnym.
12.Rodzic składa wniosek  do jednego wybranego przedszkola dyżurującego w danym miesiącu.
13.Rodzic dziecka przyjętego na dyżur wakacyjny
do 10 czerwca dostarcza upoważnienia do odbioru dziecka oraz ważne informacje dotyczące zdrowia dziecka.
14.Należności za świadczenia przedszkola rodzic dziecka przyjętego na dyżur wakacyjny jest zobowiązany uregulować:
- za miesiąc lipiec do dnia 15 lipca 2024 r.
- za miesiąc sierpień do dnia 16 sierpnia 2024 r.

Załączniki artykułu

Zasady - dyżur wakacyjny 2024 (doc) 0.03mb, (Pobrań: 60)
Upoważnienia, zgody, informacje o dziecku (doc) 0.04mb, (Pobrań: 5)
powrót