Przedszkole Samorządowe nr 26
w Piotrkowie Trybunalskim

Archi - przygody - Ja i moje otoczenie

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
1 + 7 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
1 + 7 =
6 marca 2020 r. nasza grupa rozpoczęła realizację projektu "Archi - przygody" pod merytoryczną opieką architekt Agaty Marszał z Biura Projektowego "Jakbud". Celem projektu jest rozbudzenie wrażliwości i kreatywności, poznanie przez dzieci przestrzeni, w której przebywają, docenienie tradycji architektonicznych, rozumienie procesu tworzenia krajobrazu kulturowego. Nasze pierwsze zajęcia dotyczyły nas samych i naszego otoczenia. Rysowaliśmy swoje autoportrety i miejsce, w którym czujemy się bezpiecznie. Celem tych zajęć było wzmocnienie postrzegania samego siebie w powiązaniu z dostrzeganiem tego, co uznajemy za pozytywne w otoczeniu oraz zwrócenie uwagi na współzależność człowiek - środowisko życia. Brzmi bardzo poważnie ale dzieciaczki były bardzo zainteresowane i poradziły sobie "śpiewająco" z postawionymi zadaniami.
Brawo Motylki!
tekst i zdjęcia B.N.